Finns det möjlighet till specialpedagogiskt stöd för folkhögskolor?

Finns det möjlighet till specialpedagogiskt stöd för folkhögskolor?

Svar:

SPSM har i uppdrag att ge specialpedagogiskt stöd till skolväsendet. Folkhögskolor som bedriver uppdragsutbildningar från en kommun och  omfattas av det offentliga skolväsendet kan vända sig till SPSM med en förfrågan om specialpedagogiskt rådgivning. SPSM kan då erbjuda stöd till den personal  som arbetar med deltagare med funktionsnedsättning inom dessa kurser. Övriga kurser inom Folkhögskolan omfattas inte av det offentliga skolväsendet och kan därför inte få specialpedagogiskt rådgivning kring dessa. 


Folkhögskolor kan dock söka statsbidrag för olika anpassningar för deltagare med funktionsnedsättning. 
Om bidrag till folkhögskolor

SPSM har tagit fram ett studiepaket för personal som möter vuxenstuderande med funktionsnedsättning. Studiepaketen handlar om

Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med funktionsnedsättningPublicerat måndag 17 januari 2022