Finns det metod och material runt begreppet Theory of Mind?

Finns det metod och material runt begreppet Theory of Mind?

Svar:

Theory of Mind kan enklast översättas som en förmåga att:

* föreställa sig och förstå andra människors tankar
* ta andras perspektiv
* förstå andras avsikter
* se sig själv ur andras perspektiv
* reflektera kring eget och andras beteende
* ha förståelse för hur ens egna tankar och känslor skiljer sig från andras.
Det kan vara svårt att välja
Att välja är svårt om man har en begränsad föreställningsförmåga. Det är då svårt att veta vad de olika valen innebär. Begränsad föreställningsförmåga kan också innebära att man inte får upp inre bilder kring olika begrepp och att det sociala samspelet blir svårt att förstå.

På Autismforums webbplats finns förslag på litteratur och information kring Theory of Mind. En metod att konkretisera runt Theory of Mind kan vara att arbeta med sociala berättelser och seriesamtal. Gunnel Lundkvist har gett ut en bok där hon beskriver olika tillvägagångssätt när man vill arbeta med metoden. KAT-kittet är ett material som har tagits fram för att barn, ungdomar och vuxna ska få ökad insikt om samspelet mellan tankar, känslor och handlingar samt möjlighet att dela denna erfarenhet med andra.
Autismforum på Habilitering & Hälsa vid Stockholms läns landstings webbplats

Litteratur:
Sjölund, A., Jahn, C., Lindgren, A. och Reuterswärd, M. (2017). Autism och ADHD i skolan- handbok i tydliggörande pedagogik.  Natur och Kultur.

Andersson, B. (2004). Sociala berättelser och seriesamtal. Specialpedagog Birgitta Andersson Förlag. 

Faherty, C. (2000). Autism och Aspergers syndrom, vad betyder det? - En arbetsbok för ökad självkännedom hos barn och ungdomar med högfungerande autism eller Aspergers syndrom. RFA Utbildningscenter autism (Autism- och Aspergerförbundet).

Lundkvist, G. (2003). När tålamodsburken rinner över. Specialpedagogiska skolmyndigheten Beställningsnummer 7079.

Publicerat torsdag 12 maj 2016 Granskat onsdag 8 november 2017