Finns det kartläggningsmaterial för språkutveckling hos barn som är döva?

Finns det kartläggningsmaterial för språkutveckling hos barn som är döva?

Svar:

När det gäller kartläggningsmaterial gällande språkutveckling för döva finns det inte så mycket att tillgå. Har barnet en dövhet är det en kartläggning med utgångspunkt i det svenska teckenspråket som gäller, det vill säga hur långt barnet har kommit i sin teckenspråkiga utveckling. Då är det inte ovanligt att pedagogerna själva konstruerar någon form av testbatteri. Det kan vara i form av bilder där man kan kartlägga om barnet kan benämna, kategorisera, förstå motsatsord och så vidare.
 
Det finns flera bokförlag som har material med bilder att sälja samt nedladdningsbara bilder med tecken till. Dessa bilder kanske kan användas i ett kartläggningsmaterial. Ett annat förslag kan vara att ta hjälp av kollegor i samma situation till exempel pedagoger i förskoleklasser kopplade till specialskolor för elever med dövhet och hörselnedsättning. Dessa skolor finns inom vår myndighet och kallas regionskolor. Det finns kontaktuppgifter på vår myndighets webbplats.

Material på Hatten förlags webbplats

Material på Ellas förlags webbplats

Våra specialskolor
Publicerat torsdag 12 maj 2016 Granskat måndag 30 juli 2018
Tillbaka till toppen