Finns det information om läsinlärning för barn med kokleaimplantat (CI)?

Finns det information om läsinlärning för barn med kokleaimplantat (CI)?

Svar:

Birgitta Sahlén professor i logopedi föreläste i Linköping på HEAD konferensen 2019 om "Lyssningsansträngning förståelse och lärande". Man kan ta del av hennes föreläsning på UR play

Forskaren Carin Roos har under flera år bedrivit forskning inom området och man kan ta del av hennes forskning kring läs och skrivinlärning. På hennes webbplats kan du ta del av rapporter och studier inom området.

Karlstad och Örebro universitet har i en rapport (C. Roos & K. Allard 2016) beskrivit framgångsfaktorer vid läs- och skrivundervisning för döva elever och elever med hörselnedsättning.

Ett konkret material som du kan ta stöd och inspireras av är Kiwi special - handledning för lärare. Detta beställer du i SPSM:s webbutik

Forskningsöversikt kring läs och skriv inlärning för barn med hörselnedsättning

Publicerat onsdag 5 maj 2021