Finns det ett färgkodsystem för skolämnena i grundsärskolan?

Finns det ett färgkodsystem för skolämnena i grundsärskolan att använda för att göra skolschemat tydligt?

Svar:

När det gäller färger för olika skolämnen finns inget utarbetat system som är etablerat.
Det finns en lärare som driver en blogg som kallas Skolkoppen. Hon har gjort ett förslag på färgschema för skolämnen.
Publicerat onsdag 28 oktober 2020