Finns det ett färgkodsystem för skolämnena i grundsärskolan?

Finns det ett färgkodsystem för skolämnena i grundsärskolan att använda för att göra skolschemat tydligt?

Svar:

Färger för skolämnen
När det gäller färger för olika skolämnen finns inget utarbetat system som är etablerat.
Det finns en lärare som driver en blogg som kallas Skolkoppen. Hon har gjort ett förslag på färgschema för skolämnen.

Färgsystem för veckodagar
Det finns ett färgsystem för veckodagarna som du kan använda i ditt schema. Det används både av habiliteringar och i pictogramsystemet.
Veckodagarnas färger är:
måndag - grön
tisdag - blå
onsdag - vit
torsdag - brun
fredag - gul
lördag - rosa
söndag - röd

Läs mer
Du kan läsa mer om kognitivt stöd på Habiliteringens och Specialpedagogiska skolmyndighetens webbsidor. 
Om kognitivt stöd hos Hälsa och Habilitering vid Stockholms läns landsting
Publicerat torsdag 5 april 2018