Finns det ett datorprogram där man kan mata in engelsk text och få den översatt till svenska?

Finns det ett datorprogram där man kan mata in engelsk text och få den översatt till svenska?

Svar:

Det finns ett flertal möjligheter att få text översatt till många olika språk. Den kanske vanligaste är Googles gratistjänst för onlineöversättning. Både den inmatade texten och översättningen kan fås uppläst. Lösningen fungerar även för längre texter. Kvaliteten på översättningen är tämligen god om än inte alltid helt korrekt. Med tillgång till taligenkänningsfunktion finns också möjlighet att läsa in eller diktera en text. För pekplatta och telefon finns olika appar med dikterings-, text-  och översättningsfunktion till exempel SayHi och Speak & Translate. Fler möjligheter till översättning finns beskrivna på bloggen Logopedeniskolan.

Microsoft Translator

Publicerat tisdag 15 september 2020