Finns det en förening för hörande barn till döva föräldrar ?

Finns det en förening för hörande barn till döva föräldrar ?

Svar:


Flera dövföreningar har medlemmar som är CODA-barn. Vänd dig till den lokal dövföreningen i ditt närområde. 
Stockholms Dövas ungdomsråd har en information om CODA  - PROJEKT CODA  
Det finns också en internationell förening "Children of deaf adults"

CODA Internationals webbplats Publicerat onsdag 5 maj 2021