Finns det en sammanställning över läromedel för läsinlärning - det samlade utbudet ?

Finns det en sammanställning över läromedel för läsinlärning - det samlade utbudet ?

Svar:

En sammanställning av olika läromedel för läsinlärning finns på vår webbplats och den är tänkt att vara tillgänglig för alla som är intresserade av läsinlärningsmaterial.
Guide för läsinlärning på vår webbplats
Publicerat torsdag 12 maj 2016 Granskat måndag 26 mars 2018