Finns det en sammanställning över läromedel för läsinlärning - det samlade utbudet ?

Finns det en sammanställning över läromedel för läsinlärning - det samlade utbudet ?

Svar:

En sammanställning av Läromedel för läsinlärning- det samlade utbudet finns på
vår webbplats och den är tänkt att vara tillgänglig för alla som är intresserade av läsinlärningsmaterial.
Publicerat torsdag 12 maj 2016