Behövs det göras någon utredning för att byta från grundsärskola till träningsskola?

Behövs det göras någon utredning för att byta från grundsärskola till träningsskola?

Svar:

Att byta från inriktning grundsärskola till träningsskola kräver inga utredningar om eleven redan är mottagen i grundsärskolan. Den pedagogiska kartläggningen ska ligga till grund för om eleven förväntas nå målen. Skolhuvudmannen beslutar vilken inriktning eleven skall ha vid mottagandet i grundsärskolan. Vid en förändring av inriktning ska nytt beslut fattas av skolhuvudman.
Publicerat torsdag 12 maj 2016 Granskat onsdag 21 mars 2018