Behövs det göras någon utredning för att byta från grundsärskola till träningsskola?

Behövs det göras någon utredning för att byta från grundsärskola till träningsskola?

Svar:

Att byta från grundsärskola (ämnen) till inriktning träningsskola (ämnesområden) kräver ingen ny utredning om eleven är mottagen i grundsärskolan. Ett byte måste föregås av en noggrann pedagogisk bedömning som visar att eleven inte når kunskapskraven i den aktuella kursplanen. Ett nytt beslut angående vilken inriktning eleven i huvudsak skall läsa fattas av skolhuvudman.  
Publicerat onsdag 28 oktober 2020