Är dyskalkyli ett vedertaget begrepp?

Är dyskalkyli ett vedertaget begrepp?

Svar:

Stockholms läns landsting har givit ut en fokusrapport Dyskalkyli 2015. I den tas de olika aspekterna på begreppet dyskalkyli upp samt vad forskningen står idag.  Annan litteratur som kan vara av intresse.

Litteratur:
Sjöberg, G. (2006). "Om det inte är dyskalkyli - vad är det då?" En multimetodstudie av eleven i matematikproblem ur ett longitudinellt perspektiv. Umeå: Institutionen för matematik, teknik och naturvetenskap, Umeå universitet.

Dowker, A. (2005). "Individual Differences in Arithmetics". Taylor & Frances LTD.

Butterworth, B. (2010). "Dyskalkyli." Stockholm: Natur och Kultur.

Lundberg, I. & Sterner, G. (2009). "Dyskalkyli - finns det?" Göteborg: Nationellt Centrum för Matematikutbildning (NCM).

Lunde, O. (2011). "När siffrorna skapar kaos". Stockholm: Liber.

Publicerat torsdag 12 maj 2016 Granskat onsdag 10 maj 2017
Tillbaka till toppen