Är bildstöd till nytta för alla elever?

Jag har en fråga gällande bildstöd, som ju börjar bli väldigt populärt på skolorna runt om i landet. Jag har tagit del av Föreningen Sveriges habiliteringschefers rekommendationer och jag förstår att bildstöd kan vara väldigt bra för elever med funktionsnedsättning. Hur är det då för övriga elever, utan funktionsnedsättning? Finns det någon interventionsforskning som visar att bildstöd ger positiva effekter även hos dessa elever?

Svar:

När du med elever i övrigt menar elever utan funktionsnedsättning så kan man tänka på att det idag i våra skolverksamheter finns många elever med ett annat modersmål. Många verksamheter använder sig av bilder som stöd för att underlätta för eleverna att hitta i skolan, förstå scheman och som stöd i olika aktiviteter under tiden som elevens kunskaper i svenska språket utvecklas.
Att utveckla bildförståelse
Bildförståelse är inget vi föds med utan något vi utvecklar. När det gäller barn och elever som behöver alternativ och kompletterande kommunikation är syftet att stödja och utveckla kommunikationen, och bilder är då ett alternativ. Andra syften med att använda bilder kan vara för att skapa struktur i form av olika scheman eller arbetsbeskrivningar. Läromedel och annat material vi använder i undervisningen innehåller också bilder och då är syftet något annat. Beroende på vad det är du förväntar dig ska utvecklas hos dina elever genom det bildstöd du erbjuder, är det svårt att hitta relevant forskning.

Bildflöde i samhället
När vi dagligen bombarderas med bilder är det bra att kunna förstå dem. Ett urval av olika typer av bilder, foton och tecknade bilder kan underlättat för en mer entydig tolkning. Det kräver att man inte bara pratar om texten utan också tillsammans granskar informationen i bilden. I våra läromedel finns det ofta bilder för att tillföra information eller illustrera det som sägs i texten. Ibland är bilderna bara dekoration och kan då förvirra mer än de stödjer innehållet i texten eller uppgiften

Bildundervisning i skolan
Bilden och dess betydelse får för lite utrymme i dagens undervisning, vilket är oroväckande, enligt pedagogikforskaren Olof G. Jonsson.  Förmågan att förstå bilder har stor betydelse både för vår läsutveckling och för vår uppfattning av verkligheten, enligt honom. Han säger också att han tror att bilden kan ha oväntat stor betydelse i alla skolämnen. Särskilt när det gäller svåra abstraktioner, både språkliga och matematiska. Då kan bilden tillföra ytterligare pusselbit. Därför tror han att det vore nyttigt att integrera bildundervisning i fler ämnen. Att teckna, betrakta och diskutera bilder är ett bra sätt att få ordning på sina tankar.

Litteratur:
Heister Trygg, B. (2005). GAKK - Grafisk AKK. Om saker bilder och symboler som Alternativ och Kompletterande Kommunikation. Södra regionens kommunikationscenter.


Publicerat onsdag 6 september 2017 Granskat onsdag 28 mars 2018