Fråga en rådgivare PUL

Specialpedagogiska skolmyndigheten lagrar och använder dina personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen (PuL). Uppgifterna kommer inte att lämnas ut till utomstående personer eller organisationer, annat än om det följer av offentlighetsprincipen.

Vi behandlar de personuppgifter om dig som du lämnar till oss för att kunna handlägga din förfrågan till myndigheten samt för att ta fram statistik och analyser och för att göra utvärderingar. De personuppgifter som vi kan komma att behandla är ditt namn, ditt yrke och din e-postadress.

Specialpedagogiska skolmyndigheten är skyldigt att på din begäran rätta, blockera och utplåna uppgifter. Du har också rätt att ansöka om ett registerutdrag.

Hela personuppgiftslagen hittar du på Riksdagens webbplats.

Specialpedagogiska skolmyndigheten, organisationsnummer 202100-5745, är personuppgiftsansvarig för uppgifterna enligt PuL.

Specialpedagogiska skolmyndigheten
Box 1100
871 29 Härnösand
Telefon: 010 473 50 00, e-post: spsm@spsm.se

Publicerat torsdag 22 juni 2017