Organisation och kontakter

Internationella kontakter

För myndighetens arbete med internationella frågor finns kontaktpersoner utsedda på nationell och regional nivå.

Nationell kontaktperson för internationella kontakter i myndigheten är Lars-Åke Larsson.

European Agency

Varje medlemsland i European Agency har en representant i styrelsen. Dessutom finns det i en del länder nationella samordnare som samordnar och utvecklar det nationella arbetet. SPSM har i sin instruktion uppdrag att delta och representera Sverige i European Agencys arbete.

Om organisationen på European Agencys webbplats.

Kontaktpersoner för European Agency i Sverige är

•Lars-Åke Larsson, SPSM, som är styrelsemedlem
•Elisabeth Högberg, SPSM, som är nationell koordinator.

Övriga kontakter för European Agency

E-postadress till sekretariatet i Danmark

E-postadress till kontoret i Bryssel

Publicerat tisdag 28 augusti 2012 Granskat fredag 5 oktober 2018