ADHD i skolans praktik. En studie om normativitet och motstånd i en särskild undervisningsgrupp

Avhandlingen baseras på ett-årigt fältarbete där forskaren Adriana Velasquez har följt en liten särskild undervisningsgrupp på en grundskola. Hon har använt sig av observationer med fältanteckningar och videoinspelningar.

Undersökningen fokuserar hur undervisningen och skolsituationen utformas för eleverna. Velasquez beaktar i sin analys de funktionshinder eleverna har och relaterar även till etnicitet, klass och kön.

Ett huvudresultat är att verksamheten i den särskilda undervisningsgruppen genererar en stigmatisering som specialundervisningen egentligen skulle motverka.

Avhandling i pedagogik framlagd vid Uppsala universitet 2012-04-20.

Publicerat fredag 20 april 2012 Granskat tisdag 29 mars 2016