Forskning och utveckling

Alla elever har rätt till en likvärdig utbildning av god kvalitet. Vi vill öka kunskapen om specialpedagogiska frågor, skapa en framtidsorienterad pedagogik och ge stöd som bygger på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Då är det nödvändigt att vårt arbete bygger på forskning och utvecklingsarbeten.

Vi bevakar och sprider specialpedagogisk forskning och bedriver även egen utvecklingsverksamhet.

Under Aktuellt om forskning finns våra forskningsutblickar. Där presenterar vi nyheter och aktualiteter.

I våra skrifter och lägesrapporter presenterar vi kunskap i en populärvetenskaplig ton. Kunskapen har en tydlig förankring i vetenskap och beprövad erfarenhet. 

Vi samlar också aktuella avhandlingar inom specialpedagogik från svenska lärosäten på vår webbplats. 

Publicerat tisdag 29 november 2022