Forskning och utveckling

Alla elever har rätt till en likvärdig utbildning av god kvalitet. Vi vill öka kunskapen om specialpedagogiska frågor, skapa en framtidsorienterad pedagogik och ge stöd som bygger på bästa tillgängliga kunskap. För att göra det är det nödvändigt att vårt arbete bygger på forskning och utvecklingsarbeten.

Vi bevakar och sprider vi specialpedagogisk forskning och bedriver egen utvecklingsverksamhet. på så sätt kan du kan använda forskningsresultaten i praktiken och utveckla skolans verksamheter.

Här hittar du våra rapporter och skrifter, aktuell forskning inom det specialpedagogiska området, intervjuer med forskare och filmade seminarier.

Frukostseminarium den 6 december 2018: Mer kunskap och rätt stöd till elever med adhd

Får elever med adhd alltid det stöd de har rätt till för att nå målen för sin utbildning? Specialpedagogiska skolmyndigheten har tagit del av forskningsstudier inom ramen för internationell forskning om insatser i skolan för elever med adhd. I forskningen kan vi bland annat se att insatser som utvärderas oftare rör beteende än kunskapsresultat för den här elevgruppen.

Vad krävs för att öka kunskapen om insatser som kan leda till bättre måluppfyllelse för elever med adhd? Vilket stöd fungerar för elevgruppen och vilket stöd finns att få?

Publicerat onsdag 9 december 2020