Lärare som samtalar

Forskning och utveckling

Specialpedagogiska skolmyndigheten har både ett forskningsspridnings- och ett specialpedagogiskt utvecklingsuppdrag. Vi bevakar, och sprider forskning, med praktiknära relevans och bedriver egen utvecklingsverksamhet. Målet är att öka kunskapen om specialpedagogiska frågor hos rektorer, specialpedagoger, speciallärare, elevhälsan och hos lärare, så att de kan dra nytta av och använda forskningsresultaten i praktiken och inspireras av att utveckla skolans verksamheter i en specialpedagogisk riktning.

Här presenterar vi bland annat aktuell forskning inom det specialpedagogiska området, intervjuer och filmade föreläsningar med forskare.

Publicerat måndag 2 april 2012 Granskat onsdag 5 april 2017