Forskning och utveckling

Specialpedagogiska skolmyndigheten har både ett forskningsspridnings- och ett specialpedagogiskt utvecklingsuppdrag. Vi bevakar, och sprider forskning, med praktiknära relevans och bedriver egen utvecklingsverksamhet.

Målet är att öka kunskapen om specialpedagogiska frågor hos rektorer, specialpedagoger, speciallärare, elevhälsan och hos lärare, så att de kan dra nytta av och använda forskningsresultaten i praktiken och inspireras av att utveckla skolans verksamheter i en specialpedagogisk riktning.

Här presenterar vi bland annat aktuell forskning inom det specialpedagogiska området, intervjuer och filmade föreläsningar med forskare.

Skolverket har bevakning av pedagogisk forskning inom flera områden.

Skolforskningsinstitutet genomför systematiska sammanställningar av forskningsresultat för lärare, rektorer och andra verksamma inom skolväsendet.

Publicerat måndag 2 april 2012 Granskat söndag 20 maj 2018

Kontakt

Johan Östman

010 473 58 60 Skicka e-post

Digitala vetenskapliga arkivet

I Digitala vetenskapliga arkivet, DiVA finns forskningspublikationer och studentuppsatser producerade vid 30 lärosäten.

Föreläsningar

Titta på filmade föreläsningar  från Specialpedagogiska skolmyndighetens nationella forsknings- och utvecklingskonferens Lika värde som arrangerades i februari 2014.