Elevhälsan

Alla barn och ungdomar behöver hjälp ibland.

Om du som elev behöver hjälp, kan du prata med en lärare som du känner dig trygg med eller med någon i elevhälsan. Skollagen säger att alla skolor ska ha en elevhälsa. Elevhälsans uppgift är att se till att alla elever i skolan ska må bra.

I elevhälsan jobbar skolläkare, skolsköterska, psykolog, kurator, studie- och yrkesvägledare, specialpedagoger och speciallärare. Du kan fråga din lärare vilka som arbetar på din skola och vilka tider det går att träffa dem.

Vad gör skolsköterskan?

Skolsköterskan kan du prata med om du inte mår bra, har skadat dig eller inte trivs i skolan. Skolsköterskan ger också råd om du känner dig sjuk. Du kan också prata med skolsköterskan om det är något som inte är bra hemma eller få råd om sex- och samlevnad eller om du har frågor som rör alkohol och droger.

Vad gör skolläkaren?

Du kan prata med skolläkaren om du inte mår bra eller har skadat dig i skolan. Ofta är det skolsköterskan som tillsammans med dig och dina föräldrar kommer fram till om du behöver träffa skolläkaren.

Vad gör kuratorn?

Du kan prata med kuratorn om sånt som du inte tycker är bra i skolan eller hemma. Det kan vara att du är mobbad, du känner dig orolig eller inte har det bra med kompisarna. Du kan få gå på samtal hos kuratorn om du behöver någon att prata med som har tid att lyssna till dina funderingar och bekymmer.

Vad gör specialpedagogen?

Specialpedagogen kan hjälpa dig med skolarbetet om du tycker du behöver mer hjälp. Specialpedagogen kan också hjälpa din lärare att göra undervisningen bättre för dig.

Vad gör psykologen?

Psykologen kan ta reda på hur du bäst lär dig olika saker i skolan. Det kallas för att göra en psykologisk utredning. Det kan ibland vara bra om du eller dina föräldrar ser att du behöver mycket hjälp med skolarbetet.

Du kan också träffa psykologen för samtal om skolan eller något som har hänt hemma eller när du är ledig. Dina föräldrar ska alltid veta att du träffar psykologen men de får inte veta vad ni har pratat om.

Vad gör studie- och yrkesvägledaren?

Studie- och yrkesvägledaren kan svara på frågor om yrken du är nyfiken på. Du kan också få råd om vilken gymnasieutbildning som skulle passa dig bäst och vilka betyg du behöver för att söka olika skolor. Studievägledaren vet mycket om olika arbeten och skolor.

Tystnadsplikt

Du kan berätta vad du vill för skolläkaren, skolsköterskan och skolkuratorn. De har tystnadsplikt. Det betyder att de inte får berätta vad du sagt till någon annan.

Om skolan misstänker att du far illa måste personalen ta tag i saken och bryta tystnadsplikten för att skydda dig. Det kan exempelvis vara att du blir utsatt för hot eller våld, använder droger eller gör kriminella saker som bryter mot lagen.

Alex besöker socialtjänsten
En bra film om hur socialtjänsten kan ge stöd.
Publicerat fredag 2 september 2022