Dina rättigheter

Du har rätt att lära dig så mycket som möjligt i skolan, utifrån dina förutsättningar. Det innebär att du har rätt till stimulans och hjälp i undervisningen.

"Det jag känner till är rätt till hjälpmedel, rätt till att känna oss sedda på skolan, trivas på skolan."

/elev på gymnasiet som har en hörselnedsättning

Vad har elever för rättigheter?

Du har laglig rätt till

  • arbetsro
  • utveckling
  • trygghet
  • hjälp och stöd 
  • medbestämmande

Rättigheterna som du just läst är skolans ansvar att se till att de följs och gäller. Till exempel ska skolor med elever från årskurs 7 erbjudas att ha ett elevskyddsombud som är med och bestämmer om skolans arbetsmiljö. Elevrådet har också en viktig uppgift och kan vara med och påverka arbetet för en tryggare skola.

Finns det även skyldigheter?

Ja. Eftersom skolan ofta är en stor arbetsplats med både elever och lärare är det viktigt att man själv bidrar till en bra arbetsro och att skolan är en trygg plats.

Publicerat tisdag 3 november 2015 Granskat tisdag 8 januari 2019

Det här är dina sidor!

Har du frågor eller idéer kring de här sidorna? E-posta dom gärna till elevsidor@spsm.se

Du har rätt att ha det bra i skolan

Skolinspektionens film om rätten till lärande, arbetsro, hjälp och trygghet i skolan.

Barn har alla rätt i världen!

Du är viktig!

Informationsfilm från BRIS