Illustration av två personer som samtalar med varandra i en skolkorridor. En man till vänster och kvinna till höger.

Likvärdig utbildning inom vuxenutbildning

Projektet Likvärdig utbildning inom vuxenutbildnings syfte har varit att utöka den inarbetade stödfunktionen som togs fram på Kunskapsparken för att främja ökad måluppfyllelse för elever i behov av stöd.

6-STA 2017/835

Projektnamn: Likvärdig utbildning inom vuxenutbildning
Huvudman: Vuxenutbildningen, Sollentuna kommun
Skolform: Vuxenutbildning
Målgrupp: Elever som går en vuxenutbildning och som är i behov av extra stöd i sin undervisning
Kommun: Sollentuna kommun

Sammanfattning

Kunskapsparken är den enhet som samordnar all vuxenutbildning i Sollentunas kommun. Av de elever som söker sig till vuxenutbildning i Sollentuna kommun är det många som är i behov av stöd i varierande grad. Syftet med projektet har varit att se till att alla elever i behov av extra anpassningar får en likvärdig utbildning oavsett anordnare. Skolorna som ingår i Kunskapsparken ska ha sett till att eleverna klarar av sina kunskapsmål.

Projektet har genomförts med SIS-bidrag från Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Slutrapport: Likvärdig utbildning inom vuxenutbildning (PDF-dokument, 8 MB)

Publicerat måndag 24 augusti 2020