Illustration av fem elever i en korridor på en gymnasieskola

RUM-projektet

Projektet står för Riktade Utvecklingsinsatser för ungdomars Mående. Det fokuserar på elevers perspektiv på lärande och välmående som grund för utveckling. Projektet genomfördes på Anderstorpsgymnasiet i Skellefteå kommun.

6-STA 2017/1013

Projektnamn: RUM-projektet
Huvudman: Anderstorpsgymnasiet, Skellefteå kommun
Skolform: Gymnasieskola
Målgrupp: Elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi,
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och psykiska funktionsnedsättningar.
Kommun: Skellefteå kommun

Sammanfattning

Syftet med projektet har varit att få möjlighet att testa, utvärdera och
implementera olika sätt att arbeta i skolan för att minska frånvaro orsakad av psykosocialt mående och upplevd stress och istället öka skolnärvaron och upplevelsen av meningsfullhet och framtidstro. RUM-projektet, har omfattat elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och psykiska funktionsnedsättningar.

Projektet har genomförts med SIS-bidrag från Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Slutrapport: RUM-projektet (PDF-dokument, 584 kB)

Publicerat onsdag 27 januari 2021