Illustration av fem ungdomar som ståt tillsammans och sträcker ut armarna

Ökad måluppfyllelse för ungdomar i en problematisk skolsituation och kompetensutveckling för pedagoger kring NPF

Projektet har genomförts på Drottning Blankas gymnasieskola där man ville öka måluppfyllelsen för elever i en problematisk skolsituation. Eleverna kunde bland annat ha NPF, låg måluppfyllelse och hög frånvaro.

6-STA 2017/880

Projektnamn: Ökad måluppfyllelse för ungdomar i en problematisk skolsituation och kompetensutveckling för pedagoger kring NPF
Huvudman: Drottning Blankas gymnasieskola, Plusgymnasiet AB
Skolform: Gymnasieskola
Målgrupp: Elever som befinner sig i en problematisk skolsituation; elever
med NPF, låg måluppfyllelse och hög frånvaro
Kommun: Örebro kommun

Sammanfattning

Syftet med projektet har varit att öka måluppfyllelsen för elever i en
problematisk skolsituation och öka personalens kunskap om NPF, dess
konsekvenser för att utveckla det pedagogiska arbetet i klassrummet för
att passa fler elever. På vår skola fanns en relativt stor grupp elever som
hade en problematisk studiesituation med hög frånvaro och låg
måluppfyllelse. Konsekvenser av funktionsvariationer påverkade ofta.
Skolans pedagoger hade behov av kompetensutveckling gällande
kunskap om NPF och undervisning. 

Projektet har genomförts med SIS-bidrag från Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Slutrapport: Ökad måluppfyllelse för ungdomar i en problematisk skolsituation och kompetensutveckling för pedagoger kring NPF (PDF-dokument, 394 kB)

Publicerat måndag 27 april 2020