Bild på två elever och två lärare som interagerar i ett klassrum.

Kollegialt utveckla effektiva arbetssätt i matematik utifrån återinlärning och nyinlärning

Projektet hade som mål att hjälpa elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi samt neuropsykiatriska funktionsnedsättningar att förbättra sina resultat i matematik. Detta skulle uppnås genom kollegialt lärande och likvärdigt stöd. Projektet genomfördes på Centralskolan i Töreboda.

Projektnummer: 6-STA 2016/992
Projektnamn: Kollegialt utveckla effektiva arbetssätt i matematik utifrån återinlärning och nyinlärning.
Huvudman: Centralskolan, Töreboda.
Skolform: Grundskola.
Målgrupp: Elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
Kommun: Töreboda.

Sammanfattning

Följande arbetsmetoder användes i projektet:

  • kartläggning av kognitiva och språkliga förmågor
  • kollegialt lärande
  • språkutvecklande arbete inom matematik
  • Learning study och mindmaps.

Resultatet av projektet blev bland annat ett gemensamt arbetssätt för undervisning i matematik. Pedagogerna kunde snabbare upptäcka elever med inlärningssvårigheter inom matematik och identifiera de specifika behoven hos nyanlända elever. Elevernas förståelse för språket ökade, vilket i sin tur ökade deras intresse för matematik.

Slutrapport: Kollegialt utveckla effektiva arbetssätt i matematik utifrån återinlärning och nyinlärning (PDF-dokument, 853 bytes)

Publicerat måndag 29 maj 2023