Bild på två elever och två lärare som interagerar i ett klassrum.

Kollegialt utveckla effektiva arbetssätt i matematik utifrån återinlärning och nyinlärning

Projektet heter Kollegialt utveckla effektiva arbetssätt i matematik utifrån återinlärning och nyinlärning. det riktade sig till elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Målet med projektet var att öka måluppfyllelsen i matematik genom kollegialt lärande och likvärdigt stöd. Projektet genomfördes på Centralskolan i Töreboda.

6-STA 2016/992
Projektnamn:
Kollegialt utveckla effektiva arbetssätt i matematik utifrån återinlärning och nyinlärning.
Huvudman:
Centralskolan, Töreboda.
Skolform:
Grundskola.
Målgrupp:
Elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
Kommun:
Töreboda.

Sammanfattning

Arbetssätten som användes var

  • kartläggning av kognitiva och språkliga förmågor
  • kollegialt lärande
  • språkutvecklande arbete inom matematik
  • Learning study och mindmaps.

Resultatet av projektet blev bland annat ett gemensamt arbetssätt för undervisning i matematik. Pedagogerna kunde snabbare fånga in elever med inlärningssvårigheter inom matematik. De kunde även snabbare identifiera nyanländas särskilda behov. Förståelsen för språket ökade elevernas intresse för matematik.

Slutrapport: Kollegialt utveckla effektiva arbetssätt i matematik utifrån återinlärning och nyinlärning (PDF-dokument, 853 bytes)

Publicerat onsdag 16 december 2020