Bild på två elever och två lärare som interagerar i ett klassrum.

Kollegialt utveckla effektiva arbetssätt i matematik utifrån återinlärning och nyinlärning

Projektet heter Kollegialt utveckla effektiva arbetssätt i matematik utifrån återinlärning och nyinlärning och genomfördes på Centralskolan i Töreboda. Projektet riktade sig till elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Målet med projektet var att öka måluppfyllelsen i matematik genom kollegialt lärande och likvärdigt stöd.

6-STA 2016/992
Projektnamn:
Kollegialt utveckla effektiva arbetssätt i matematik utifrån återinlärning och nyinlärning
Huvudman:
Centralskolan, Töreboda
Skolform:
Grundskola
Målgrupp:
Elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
Kommun:
Töreboda

Sammanfattning

Arbetssätten som användes var

  • kartläggning av kognitiva och språkliga förmågor
  • kollegialt lärande
  • språkutvecklande arbete inom matematik
  • Learning study och mindmaps.

Resultatet av projektet blev bland annat ett gemensamt arbetssätt för undervisning i matematik. Pedagogerna kunde snabbare fånga in elever med inlärningssvårigheter inom matematik och snabbare identifiera nyanländas särskilda behov. Förståelse för språket ökade elevernas intresse för matematik.

Slutrapport: Kollegialt utveckla effektiva arbetssätt i matematik utifrån återinlärning och nyinlärning (PDF-dokument, 853 bytes)

Publicerat fredag 2 oktober 2020