Illustration av en pojke som står med en ryggsäck framför en skola och en skolgård. Till vänster går en annan elev, i bakgrunden.

Inkluderande lärmiljöer i förskoleklass till årskurs 6

Kungsgårdsskolan i Säter kommun har genomfört projektet Inkluderande lärmiljöer i förskoleklass till årskurs 6. Där har man höjt pedagogernas kompetens, ökat samarbetsförmågan och skapat ett gemensamt förhållningssätt för att elever med språkstörning, ADHD, ADD och autism ska få rätt stöd i sin skolgång.

6-STA 2017/936

Projektnamn: Inkluderande lärmiljöer i förskoleklass till årskurs 6
Huvudman: Kungsgårdsskolan Säter, Säters kommun
Skolform: Grundskola
Målgrupp: Elever med språkstörning, ADHD, ADD och autism
Kommun: Säters kommun

Sammanfattning

Projektets övergripande syfte har varit att höja pedagogernas kompetens, öka
samarbetsförmåga och skapa samsyn och ett gemensamt förhållningssätt som utgår ifrån organisationsnivån istället för att enbart fokusera på individnivån. Därigenom hitta bra strategier i undervisningen. 

Projektet har genomförts med SIS-bidrag från Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Slutrapport: Inkluderande lärmiljöer i förskoleklass till årskurs 6 (PDF-dokument, 365 kB)

Publicerat onsdag 27 januari 2021