Uppenbarligen funkar det - men varför?

Projektet Uppenbarligen funkar det - men varför? har genomförts på den fristående skolan Eraskolan i Linköping. Projektet har handlat om att kartera förutsättningar och andra synliggjorda parametrar i ett framgångsrikt klassarbete, i en klass med mycket omfattande och varierande funktionsutmaningar

6-STA 2017/569

Projektnamn: Uppenbarligen funkar det - men varför?
Huvudman: Småskolan Pedagogik i Sverige AB
Skolform: Grundskola
Målgrupp: Elever med skilda och omfattande funktionsutmaningar
Kommun: Linköpings kommun

Sammanfattning

Projektet Uppenbarligen funkar det - men varför? har varit en praktiknära studie där man har studerat förutsättningar och parametrar gällande elever med skilda och omfattande funktionsutmaningar. Det har visat sig att resultaten i många fall är mer framgångsrika än vad den pedagogiska erfarenhetsbasen normalt sett skulle göra gällande. Karteringen ska ses som ett första steg i ett medvetandegörande kring framgångsfaktorer i klassundervisning med stora och varierade funktionsutmaningar och har inga anspråk på att ge en slutlig och på djupet genomlyst bild av området.

Projektet har genomförts med SIS-bidrag från Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Slutrapport: Uppenbarligen funkar det - men varför? (PDF-dokument, 251 kB)

Publicerat måndag 27 april 2020