Illustration av en två elever som sitter bredvid varandra och läser ur en bok

Språkskatten

Projektet heter Språkskatten och genomfördes i Örnsköldsviks kommun. Där har Sörlidenområdets förskolor arbetat med ett gemensamt projektarbete - Språkskatten.

6-STA 2016/825

Projektnamn: Språkskatten
Huvudman: Sörlidenområdets förskolor, Örnsköldsviks kommun
Skolform: Förskola
Målgrupp: Barn med funktionsnedsättningar, ojämna funktionsförmågor och alla barn i gråzonen som är i behov av alternativa och/eller kompletterande kommunikationssätt till det svenska talade språket.
Kommun: Örnsköldsviks kommun

Sammanfattning

Under 2018 har Sörlidenområdets förskolor arbetat med ett gemensamt projektarbete - Språkskatten - för att höja kvaliteten på det språkutvecklande arbetet, skapa en tillgänglig lärmiljö för alla barn oavsett funktionsförmåga samt att arbeta för en inkluderande förskola där vi synliggör och lär av vår mångfald av funktionsvariationer, språk och kulturer.

Projektet har genomförts med SIS-bidrag från Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Slutrapport: Språkskatten (PDF-dokument, 2 MB)

Publicerat måndag 27 april 2020