Händer under rinnande vatten och stenar.

Sinnesträdgården

Projektet heter Sinnesträdgården och genomfördes i en kommunal skola i Härnösand. Projektet riktade sig till barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, rörelsehinder, utvecklingsstörning samt tal- och språksvårigheter. Målet med projektet har varit att skapa en tillgänglig utomhusmiljö för alla barn samt skapa rum för lust, sinnesupplevelser och kommunikation.

6-STA 2016/920
Projektnamn:
Sinnesträdgården
Huvudman:
Sörgårdens förskola, Härnösands kommun,
Skolform:
Förskola
Målgrupp:
Barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, rörelsehinder, utvecklingsstörning samt tal- och språksvårigheter
Kommun:
Härnösands kommun

Sammanfattning

Arbetssätten som användes var en kombination av praktiskt planerande och teoretiskt funderande och analyserande. Resultat har blivit en ombyggd och mer tillgänglig gård. Vi har kunnat se hur barnen förundras, deltar och samarbetar och drar nytta av varandras likheter och olikheter på ett nytt sätt. Möjligheten att ha tillgång till okodat (ej förutbestämt) material har ökat vilket möjliggör att alla kan delta efter sina förutsättningar, valen blir fler och möjligheterna att se det lilla i det stora har ökat. I vår trädgård kan vi nu erbjuda sinnesupplevelser i begränsad naturmiljö utomhus. En bra grund till lärande, kreativitet och fantasi. En miljö för alla att utvecklas i.

Slutrapport: Sinnesträdgården (PDF-dokument, 1 kB)

Publicerat fredag 24 april 2020