Tre barn sitter runt ett bord och tittar på en läsplatta

Utvecklingsprojekt

Behöver din verksamhet utvecklas för att kunna gynna alla barn och elever? Skolor och förskolor inom skolväsendet är välkomna att söka bidrag till projekt som syftar till att öka måluppfyllelsen för barn och elever med funktionsnedsättning.

En viss del av anslaget till utvecklingsprojekt kommer under 2021 att avsättas för vissa prioriterade områden. Gemensamt för de prioriterade områdena är att det är det finns begränsningar vad gäller skolform eller målgrupp.

Om du som fristående aktör inom vuxenutbildningen vill genomföra ett projekt, måste den kommunala huvudmannen vara den som ansöker om bidraget.

Den statliga specialskolan kan inte få bidrag.

Utvecklingsprojekt och analyser för barn och elever med funktionsnedsättning

Ni kan söka bidrag för utvecklingsprojekt och analyser som syftar till ökad måluppfyllelse eller ökade kunskaper om olika pedagogiska arbetssätt för barn och elever med funktionsnedsättning. Ansökan för utvecklingsprojekt är öppen mellan 14 september till 30 november 2020. Utvecklingsprojekten kan vara max 12 månader och genomförs läsår 2021/2022.

Läs mer om utvecklingsprojekt och analyser för barn och elever med funktionsnedsättning

Utvecklingsprojekt för barn och elever med synnedsättning -prioiterat område 2021

Behöver du och dina kollegor, exempelvis pedagoger och assistenter och även vid behov it-tekniker, fortbildning inom lärverktyg och kommunikation för att kunna möta barn och elever med synnedsättning, med eller utan andra funktionsnedsättningar?

Under 2021 erbjuder vi möjligheten att löpande kunna söka bidrag för avgränsade  insatser som kommer barn och elever med synnesättning till nytta. Projekt får vara max sex månader och ansökningsperioden kan ske löpande under 2021, dock senast i oktober. Unikt för den här prioriteringen är att det är möjligt att ha en eller ett fåtal barn eller elever som målgrupp för projektet. 

Läs mer om utvecklingsprojekt för barn och elever med synnedsättning

Publicerat måndag 12 oktober 2020