Bidrag för skolor och förskolor

För skolformerna inom skolväsendet har vi ett bidrag för särskilda insatser i skolan. Det kallas SIS-medel. Bidraget består av tre delar: Utvecklingsprojekt, undervisning på sjukhus, och regionala utbildningsinsatser. Välkommen med din ansökan!

Ansökningsperioder

För utvecklingsprojekt är sista ansökningsdag den 13 december 2019. Vi betalar ut bidrag under höstterminen 2020.

Den 31 augusti 2019 är sista dagen för att ansöka om bidrag för särskild undervisning på sjukhus och regionala utbildningsinsatser. 

Utvecklingsprojekt

Ni kan söka bidrag för utvecklingsprojekt och analyser som syftar till ökad måluppfyllelse eller ökade kunskaper om olika pedagogiska arbetssätt för barn och elever med funktionsnedsättning.

Ni kan få bidrag för projektledning och projektgrupp.

Regionala utbildningsinsatser

Skolhuvudmän som anordnar verksamhet för elever med funktionsnedsättning från flera kommuner kan söka bidrag för regionala utbildningsinsatser. Ni kan få bidrag för merkostnader, elevhälsa och andra elevstödjande åtgärder, om kostnaderna är särskilt stora.

Undervisning på sjukhus

Kommuner kan söka bidrag för särskild undervisning på sjukhus, barn- och ungdomspsykiatrisk klinik, BUP, eller på behandlingshem som är knutna till BUP.

Publicerat tisdag 26 juni 2012 Granskat måndag 9 september 2019