Elever och pedagog

Bidrag för skolor och förskolor

För skolformerna inom skolväsendet har vi ett bidrag för särskilda insatser i skolan (SIS). Bidraget består av tre delar: Utvecklingsprojekt, särskild undervisning på sjukhus, och regionala utbildningsinsatser. Välkommen med din ansökan!

Ansökningsperioder

För särskild undervisning på sjukhus och regionala utbildningsinsatser är sista ansökningsdagen den 31 augusti för kommande kalenderår.

För utvecklingsprojekt som ska starta hösten 2021 är sista ansökningsdag 30 november 2020.  Ansökningstiden gäller både för nya utvecklingsprojekt och för de som söker om fortsättning för ett andra projektår.

Utvecklingsprojekt

Ni kan söka bidrag för utvecklingsprojekt och analyser som syftar till ökad måluppfyllelse eller ökade kunskaper om olika pedagogiska arbetssätt för barn och elever med funktionsnedsättning.
Läs mer om bidrag till utvecklingsprojekt och hur ansökan går till 

Regionala utbildningsinsatser

Skolhuvudmän som anordnar verksamhet för elever med funktionsnedsättning från flera kommuner kan söka bidrag för regionala utbildningsinsatser. Ni kan få bidrag för merkostnader, elevhälsa och andra elevstödjande åtgärder, om kostnaderna är särskilt stora.
Läs mer om hur ansökan till regionala utbildningsinsatser går till 

Undervisning på sjukhus

Kommuner kan söka bidrag för särskild undervisning på sjukhus, barn- och ungdomspsykiatrisk klinik, BUP, eller på behandlingshem som är knutna till BUP.
Läs mer om hur ansökan till särskild undervisning på sjukhus går till

Förordningen

Statsbidrag till särskild undervisning på sjukhus och regionala utbildningsinsatser regleras i förordningen om särskilda insatser på skolområdet (SFS 1991:931) på riksdagens webbplats.

Publicerat måndag 19 oktober 2020