En elev som koncentrerar sig på det han håller framför sig. Bredvid sitter en annan person.

Bidrag för vuxna som får särskild utbildning på komvux

Du som har en utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada och studerar särskild utbildning på komvux kan söka bidrag för vissa studier.

Extra information med anledning av coronaviruset covid-19

Under våren 2020 rekommenderade regeringen alla gymnasieskolor och komvux i Sverige att i möjligaste mån gå över till fjärr- och distansundervisning. Från och med den 15 juni gäller inte längre denna rekommendation, utan utbildningsanordnaren kan genomföra utbildningen på det sätt som fungerar bäst. Utbildningsanordnaren ska följa de rekommendationer för att minska smittspridning som gäller allmänt i samhället.

Du får bidrag när du studerar

Du får bidrag för den tid du studerar. Om skolan väljer att hålla hela eller delar av utbildningen på distans gäller samma sak som om du är i skolan.

Om skolan ställer in delar av utbildningen eller om du väljer att inte genomföra vissa lektioner så kan du inte få bidrag.

Vad behöver skolan göra?

Skolan planerar och genomför utbildningen på det sätt som är bäst anpassat för att minimera smittspridning och med hänsyn till aktuella rekommendationer. Det kan innebära att hela eller delar av en utbildning genomförs på distans. SPSM utgår ifrån att det är möjligt att genomföra de flesta utbildningar med vissa anpassningar. Ni rapporterar månadens timmar som vanligt.  Eleverna får bidrag för de timmar som de har studerat. Inställda lektioner ger inte rätt till bidrag.

Om jag blir sjuk?

Om du inte kan studera på grund av att du är sjuk eller på grund av vård av barn så kan du få behålla ditt bidrag i högst en vecka. Det gäller för dig som studerar på minst halvtid. Skolan rapporterar in de timmar som du annars skulle ha studerat.

Villkor för att få bidrag

För att få bidrag ska du som studerar ha fyllt 18 år det år ansökan avser. Ingen övre åldersgräns finns. Det är utbildningsanordnaren, din skola, som skickar in ansökan. Ansökan bör skickas in senast en månad innan utbildningen börjar.

Du ska vara bosatt och folkbokförd i Sverige för att kunna söka bidrag.

Förordning (2007:1345) om statsbidrag vid vissa studier för personer med funktionsnedsättning

Föreskrifter om statsbidrag vid vissa studier på Skolverkets webbplats.

Vad kan du söka bidrag till

Du kan söka bidrag per timme för de timmar som du deltar i undervisningen eller på praktikplats.

Studerar du på minst halvtid kan även du få behålla bidraget vid sjukdom eller vård av barn i högst sju dagar. Bidraget gäller inte tid för resa till och från skolan eller resa till praktikplats. Bidrag omfatta heller inte raster, luncher eller studier hemma. Bidraget gäller inte vid lov eller annan frånvaro från undervisningen.

Så här mycket bidrag kan du få

Bidraget per timme är 96 kronor upp till åtta timmar per dag och högst 9 700 kronor per månad vilket motsvarar 101 timmar.

Begränsningar i bidraget

Du kan inte söka det här bidraget om du under samma tid får studiestöd, aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser.

Du får heller inte ha hel sjukersättning eller aktivitetsersättning.

Publicerat tisdag 6 oktober 2020