Bidrag för privatpersoner

Du som har en funktionsnedsättning och dina anhöriga kan söka bidrag vid vissa studier. Syftet med bidraget är att öka kunskapen om funktionsnedsättningen och förbättra möjligheterna att delta i samhällslivet.

Här kan du läsa mer om bidrag vid vissa korta studier och bidrag för vuxna som får särskild utbildning på Komvux.

Bidrag ur stiftelser

SPSM förvaltar ett begränsat antal stiftelser som har till syfte att på olika sätt stödja personer som är döva eller har en hörselnedsättning. Stiftelserna består av medel som testamenterats eller donerats av personer i något särskilt syfte. Bidrag kan bara delas ut om det stämmer överens med stiftelsernas syften.

Publicerat tisdag 1 november 2022