Bidrag

Specialpedagogiska skolmyndigheten har flera olika sorters bidrag som man kan söka. Välkommen in med din ansökan!

Privatpersoner kan söka bidrag för olika aktiviteter, bland annat studier.

Förskolor och skolor inom skolväsendet kan söka bidrag för särskilda insatser i skolan, så kallade SIS-medel. Det kan vara bidrag till utvecklingsprojekt eller regionala utbildningsinsatser. Kommuner kan söka SIS-medel för särskild undervisning på sjukhus.

Folkhögskolor kan söka bidrag för att verksamheterna ska vara öppna för personer med funktionsnedsättning. Till exempel bidrag för stödperson, tolk, anpassning av teknisk utrustning eller utveckling av lärmiljön.

Universitet och högskolor kan söka bidrag för att kunna anställa stödpersoner till vissa studenter.

Utbildningsanordnare kan söka bidrag för att erbjuda teckenspråksutbildning för föräldrar, som brukar kallas TUFF.

Huvudmän för riksgymnasier med Rh-anpassad utbildning kan söka bidrag för omvårdnadsinsatser.

Förlag kan ansöka om produktionsstöd för att producera läromedel för elever med funktionsnedsättning. På våra webbsidor för läromedelsproducenter har vi samlat information som du kan ha nytta av.

Publicerat onsdag 30 september 2015 Granskat onsdag 20 februari 2019