Projekt Sinnesträdgård

Projektet heter Pr och genomfördes i en kommunal skola i Härnösand. Projektet riktade sig till barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, rörelsehinder, utvecklingsstörning samt tal- och språksvårigheter. Målet med projektet har varit att skapa en tillgänglig utomhusmiljö för alla barn oavsett funktionsvariation samt skapa rum för lust, sinnesupplevelser och kommunikation.

6 STA-2016/920
Projektnamn: Sinnesträdgård
Huvudman: Härnösands kommun, Sörgårdens förskola
Skolform: Förskola
Målgrupp: NPF, rörelsehinder, utvecklingsstörning och tal- och språksvårigheter.
Kommun: Härnösand

Sammanfattning

Arbetssätten som användes har varit en kombination av praktiskt planerande och teoretiskt funderande och analyserande.
Resultat har blivit en ombyggd och mer tillgänglig gård. Vi har kunnat se hur barnen förundras, deltar och samarbetar och drar nytta av varandras likheter och olikheter på ett nytt sätt. Möjligheten att ha tillgång till okodat (ej förutbestämt) material har ökat vilket möjliggör att alla kan delta efter sina förutsättningar, valen blir fler och möjligheterna att se det lilla i det stora har ökat. I vår trädgård kan vi nu erbjuda sinnesupplevelser i begränsad naturmiljö utomhus. En bra grund till lärande, kreativitet och fantasi. En miljö för alla att utvecklas i.

Slutrapport: Sinnesträdgården
Kontaktuppgifter: Anders Lager Telefon: 5000

Publicerat fredag 15 december 2017
Tillbaka till toppen