Deltaprojektet

Projektet heter Deltaprojektet och genomförs i en fristående grundskola, Deltaskolan. Projektet riktar sig till främst tjejer med NPF-diagnoser och ätstörningar, sömnproblem, ångest/psykisk ohälsa eller neuropsykiatriska diagnoser.

6 STA-2017/761
Projektnamn: Deltaprojektet
Huvudman: Deltaskolan AB
Skolform: Grundskola 7-9
Målgrupp: Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, medicinska funktionsnedsättningar, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, Psykiska funktionsnedsättningar, synnedsättning, tal- och språksvårigheter, övriga funktionsnedsättningar
Kommun: Haninge

Sammanfattning

Målen med projektet är att lärare och övrig personal upplever att de har fått breddad kunskap, verktyg, strategier och möjlighet att skapa en inkluderande lärmiljö. Det andra målet är att samtliga elever på skolan skall få ta del av och utveckla den undervisning som bäst passar deras inlärningsprofil och att de upplever att de har kännedom om vilka miljöanpassningar samt verktyg och strategier de kan använda när de upplever svårigheter i skolan.

Arbetssätten och aktiviteterna som ska genomföras är en normkritisk studie, yrkesvägledning, kompetensutveckling och gemensamt kunskapsutbyte mellan hem och skola.

Kontaktuppgifter:  Anders Lager Telefon: 5000

Publicerat fredag 15 december 2017 Granskat tisdag 12 juni 2018
Tillbaka till toppen