Bidrag för skolor och förskolor

För skolformerna inom skolväsendet har vi ett bidrag för särskilda insatser i skolan. Det kallas SIS-medel. Sista ansökningsdag för att ansöka om SIS-medel är den 31 augusti varje år.

Bidraget består av tre delar: Utvecklingsprojekt, undervisning på sjukhus, och regionala utbildningsinsatser.

Utvecklingsprojekt

Du kan söka bidrag för utvecklingsprojekt och analyser som syftar till ökad måluppfyllelse eller ökade kunskaper om olika pedagogiska arbetssätt för barn och elever med funktionsnedsättning.

Du kan få bidrag för projektledning och projektgrupp.

Regionala utbildningsinsatser

Skolhuvudmän som anordnar verksamhet för elever med funktionsnedsättning från flera kommuner kan söka bidrag för regionala utbildningsinsatser. Du kan få bidrag för merkostnader, elevhälsa och andra elevstödjande åtgärder, om kostnaderna är särskilt stora.

Undervisning på sjukhus

Kommuner kan söka bidrag för särskild undervisning på sjukhus, barn- och ungdomspsykiatrisk klinik, BUP, eller på behandlingshem som är knutna till BUP.

Publicerat tisdag 26 juni 2012 Granskat tisdag 15 maj 2018

Har du frågor? Kontakta oss

Peter Lindgren

010 473 53 82

Åsa Karlberg

010 473 55 50

Dan Agnarsson

010 473 50 24

Mejla oss

Tipsa gärna om SIS-medel

Dela gärna information om SIS-medel i social medier med dina kollegor.

Du hittar dela-länkar här på sidan

Förordningen för SIS-medel

Statsbidrag till särskild undervisning på sjukhus och regionala utbildningsinsatser regleras i förordningen om särskilda insatser på skolområdet (SFS 1991:931) på riksdagens webbplats.