Manillaskolans samstiftelser 1-3

Syftet med stiftelserna är att på olika sätt stödja Manillaskolans nuvarande och före detta elever.

Stiftelserna delar ut medel fyra gånger per år i mars, maj, september och november. Skicka ansökan i god tid.

Beviljat bidrag måste rekvireras inom 6 månader.

Till vad och vem bidrag kan beviljas

Bidrag kan beviljas Manillaskolans nuvarande och före detta elever. En sökande beviljas maximalt 15 000 kronor under en treårsperiod.

Bidrag ur Manillaskolans samstiftelse 1 kan beviljas för ekonomiskt stöd till trivselfrämjande åtgärder.

Bidrag ur Manillaskolans samstiftelse 2 kan beviljas för

  • belöning eller uppmuntran åt elev, stipendium för utbildning vid sidan av specialskolan eller för fortsatt utbildning
  • hjälp åt elev för studier eller studieresa i Sverige eller utomlands
  • studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för flera elever gemensamt ändamål
  • förvärv av material och andra saker

Bidrag ur Manillaskolans samstiftelse 3 kan beviljas för inköp av maskiner och annan utrustning.

Ansökan

För att söka bidrag ur stiftelserna ska du fylla i en särskild blankett som är gemensam för alla tre stiftelser.

Ansökan ska vara Manillaskolan tillhanda senast 10 mars, 10 maj, 10 september respektive 10 november för att rektor ska kunna fatta beslut på fondmöte senare samma månad.

Om personen som behöver bidraget är under 18 år måste vårdnadshavare fylla i och skriva under ansökningsblanketten.

Blankett för ansökan (PDF-dokument, 81 bytes)

Publicerat måndag 14 januari 2013 Granskat torsdag 19 september 2019