Bidrag för vissa studier

Du som har en funktionsnedsättning och dina anhöriga kan söka bidrag för vissa studier. Syftet med bidraget är att öka kunskapen om funktionsnedsättningen och förbättra möjligheterna att delta i samhällslivet.

Föreskrifter om statsbidrag vid vissa studier på Skolverkets webbplats.

Information Bidrag vid vissa studier (PDF-dokument, 121 bytes) 

Vem kan söka

Bidrag vid vissa studier kan sökas av dig som har en funktionsnedsättning och dina anhöriga. Syftet med bidraget är att den som studerar ska få ökad kunskap om sin funktionsnedsättning och förbättra möjligheterna att delta i samhällslivet.

För att få bidrag ska den som studerar ha fyllt 18 år det år ansökan avser. Ingen övre åldersgräns finns. Oftast skickar den som arrangerar kursen in en ansökan för alla deltagare, en så kallad kollektiv ansökan.

Begränsningar i bidraget

Du kan inte söka det här bidraget om du under samma tid får studiestöd, aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Om du får hel sjuk- eller aktivitetsersättning kan du bara söka bidrag för kost, logi och resor. Assistenter, ledsagare, lärare, kursledare eller andra stödpersoner kan inte söka det här bidraget.

Vad kan du söka bidrag till

Du kan söka bidrag för upp till åtta timmar per dag. Under ett kalender år kan du få bidrag till maximalt 240 timmar.

Bidrag för kost och logi

Om du deltar i en kurs vid en folkhögskola eller ett studieförbund kan du söka bidrag per dygn för kost och logi. Du kan få bidrag upp till 30 dygn per kalenderår.

Bidrag för resor

Du kan söka bidrag för resekostnader till och från kursorten. Om flera deltagare samåker i bil kan bara en person få bidrag för resor.

Kurser du kan söka bidrag för

Du kan söka bidrag för

  • folkhögskolekurs som är statsbidragsberättigad
  • studiecirkel anordnad av statsbidragsberättigat studieförbund
  • kommunal vuxenutbildning eller
  • särskild utbildning för vuxna (särvux).

Hur mycket bidrag kan du få om du studerar på folkhögskola, studieförbund eller kommunal vuxenutbildning

Bidraget per timme är 82 kronor upp till åtta timmar per dag och högst 14 dagar eller 112 timmar per kurs.

Bidraget för kost och logi är det belopp som kost och logi faktiskt kostar eller som mest 405 kronor per dygn.

Bidraget för resor är högst 810 kronor per person och kalenderår. Du får bara bidrag om reskostnaden till och från kursorten är mer än 200 kronor. Om du reser med egen bil kan du få milersättning med 18,50 kronor per mil.

Hur mycket bidrag kan du få om du studerar inom särskild utbildning för vuxna

Bidraget per timme är 82 kronor upp till åtta timmar per dag och högst 9 700 kronor per månad vilket motsvarar 118 timmar.

Räcker bidraget till alla ansökningar

De avsatta pengarna för bidrag vid vissa studier är oftast lägre än de sökta beloppen. Därför måste SPSM prioritera vilka som kan få bidrag. Även om du som söker uppfyller alla krav är det alltså inte säkert att du får bidrag.

Grunder för prioritering

Om pengarna inte räcker till alla som söker lämnar vi i första hand bidrag till studier som

  • leder till att du som har en funktionsnedsättning och dina anhöriga får bättre kunskap för att klara din livssituation så bra som möjligt
  • leder till fortsatta studier
  • leder till arbete.
Publicerat tisdag 26 juni 2012 Granskat onsdag 15 juni 2016

Kontakt

Anna Larsson

010 473 51 62 Skicka e-post

Eva Mogren

010 473 55 44 Skicka e-post