En manlig lärare står vid en flicka och visar hur hon ska göra en uppgift

Bidrag

Specialpedagogiska skolmyndigheten har flera olika sorters bidrag som man kan söka. Välkommen in med din ansökan!

Privatpersoner kan söka bidrag för olika aktiviteter, bland annat studier.

Förskolor och skolor inom skolväsendet kan ansöka om bidrag för utvecklingsprojekt. Skolor kan ansöka om bidrag för regionala utbildningsinsatser. Kommuner som anordnar särskild undervisning på sjukhus kan ansöka om bidrag för sin verksamhet.

Förskolor och skolor kan söka bidrag för att delta i kompetensutvecklingen Specialpedagogik för lärande, som vänder sig till förskolor, förskoleklasser, grundskolor, gymnasieskolor och kommunal vuxenutbildning. Vi genomför kompetensutvecklingen tillsammans med Skolverket. Ansökningsperioden inför läsåret 2021/2022 avslutades den 15 februari 2020. Om Skolverket får medel till bidraget för läsåret 2022/2023 kommer ansökan att öppna igen i början av 2022. Bidraget hanteras av Skolverket

Folkhögskolor kan söka bidrag för att verksamheterna ska vara öppna för personer med funktionsnedsättning. Till exempel bidrag för stödperson, tolk, anpassning av teknisk utrustning eller utveckling av lärmiljön.

Universitet och högskolor kan söka bidrag för mentorsstöd, anteckningsstöd och stöd vid förflyttningar för vissa studenter.

Utbildningsanordnare kan söka bidrag för att erbjuda teckenspråksutbildning för föräldrar, som brukar kallas TUFF.

Huvudmän för riksgymnasier med Rh-anpassad utbildning kan söka bidrag för omvårdnadsinsatser.

Förlag kan ansöka om produktionsstöd för att producera läromedel för elever med funktionsnedsättning. På våra webbsidor för läromedelsproducenter har vi samlat information som du kan ha nytta av.

Publicerat fredag 30 april 2021