Stöd

Hos oss på Specialpedagogiska skolmyndigheten får du stöd när du skapar lärmiljöer som är utvecklande och tillgängliga för alla. Vi erbjuder specialpedagogiskt stöd till förskolor, skolor och vuxenutbildningar, svarar på frågor och erbjuder kompetensutveckling.

Vår myndighet är en samarbetspartner och bidrar med kunskap och kompetens till förskolor, skolor och vuxenutbildningar i hela landet. Utgångspunkten i stödet är att alla barn, elever och vuxenstuderande ska få en lärmiljö som ger bästa möjliga förutsättningar för alla, oavsett funktionsförmåga.

Under den här rubriken hittar du information om specialpedagogiskt stöd och bidrag som myndigheten erbjuder. Du har möjlighet att ställa egna frågor eller läsa andras frågor med tillhörande svar via vår tjänst Fråga en rådgivare.

Du hittar även stödmaterial och studiepaket samt annat material som hjälper dig i det pedagogiska arbetet. Dessutom kan du ta del av aktuell forskning och utveckling samt de lagar och rättigheter som styr arbetet i förskola och skola.

Publicerat måndag 6 juli 2015 Granskat fredag 21 februari 2020