Två pojkar sitter vid ett bort och tittar mot kameran. En pojke visar glatt båda tummarna upp.

Stöd

Hos oss på Specialpedagogiska skolmyndigheten får du stöd när du skapar lärmiljöer som är utvecklande och tillgängliga för alla. Vi erbjuder specialpedagogiskt stöd till förskolor, skolor och vuxenutbildningar, svarar på frågor och erbjuder kompetensutveckling.

Vår myndighet är en samarbetspartner och bidrar med kunskap och kompetens till förskolor, skolor och vuxenutbildningar i hela landet. Utgångspunkten i stödet är att alla barn, elever och vuxenstuderande ska få en lärmiljö som ger bästa möjliga förutsättningar för alla, oavsett funktionsförmåga.

Under den här rubriken hittar du information om specialpedagogiskt stöd och bidrag som myndigheten erbjuder. Du har möjlighet att ställa egna frågor eller läsa andras frågor med tillhörande svar via vår tjänst Fråga en rådgivare.

Du hittar även stödmaterial och studiepaket samt annat material som hjälper dig i det pedagogiska arbetet. Dessutom kan du ta del av aktuell forskning och utveckling samt de lagar och rättigheter som styr arbetet i förskola och skola.

Vi utvecklar vårt stöd

Inom vårt specialpedagogiska stöd pågår just nu ett utvecklingsarbete. Tanken är att vi ska erbjuda ett mer likvärdigt stöd över hela landet. Det stödet kommer att ge ett bättre resultat för barn, elever och vuxna med funktionsnedsättning.

Vi ser bland annat över de kurser och aktiviteter vi erbjuder, formerna för rådgivning samt våra självstudiematerial.

Du som haft kontakt med oss tidigare kan kanske uppleva att stödet redan nu är lite förändrat.

Publicerat fredag 28 augusti 2020