Alla filmer

Gemenskap och begripliga sammanhang
Dyslexi och flerspråkighet
Posttraumatiskt stressyndrom – likheter och skillnader med adhd.
Psykologisk första hjälpen
Bedömning och intervention
Språkstörning och kodväxling
Om digitala verktyg i arbetet med flerspråkiga elever med funktionsnedsättning
Att ha en synnedsättning – ett livsperspektiv
Att uppfatta tal i klassrum, och de särskilda behoven hos barn med hörselnedsättning och svenska som andraspråk.
Tolkade samtal
Publicerat onsdag 20 maj 2020