Alla filmer

Gemenskap och begripliga sammanhang
Film från Visättraskolan i Huddinge om en framgångsrik satsning på trygghets- och trivselarbete. Filmen är 11:41 minuter.
Dyslexi och flerspråkighet
Christina Hellman, universitetslektor och ordförande i Svenska dyslexiföreningen, berättar om dyslexi och flerspråkighet. Filmen är 10:26 minuter.
Posttraumatiskt stressyndrom – likheter och skillnader med adhd.
Erica Mattelin berättar. Filmen är 5:30 minuter.
Psykologisk första hjälpen
Erica Mattelin berättar om bemötande av barn som varit med om svåra händelser. Filmen är 5:30 minuter.
Bedömning och intervention
Eva-Kristina Salameh berättar om bedömning och intervention. Filmen är 7:56 minuter. Den är ett utdrag ur en föreläsning om språkstörning och flerspråkighet.
Språkstörning och kodväxling
Eva-Kristina Salameh berättar om flerspråkig utveckling och ger exempel på kodväxling. Filmen är 7:42 minuter. Den är ett utdrag ur en föreläsning om språkstörning och flerspråkighet.
Om digitala verktyg i arbetet med flerspråkiga elever med funktionsnedsättning
Hülya Basaran berättar om sitt arbete med nyanlända elever och ger exempel på hur digitala verktyg kan ge ett mervärde i lärandet. Filmen är 9.35 minuter.
Att ha en synnedsättning – ett livsperspektiv
Hawa Ahmed är född i Etiopien och fick en synnedsättning, blindhet, som barn. Hon kom som 20-åring till Sverige från Somalia. Då var hon analfabet. Hon berättar om sociala relationer, om sin skolgång och om hjälpmedel för att lära sig läsa och skriva på svenska. Filmen är 14:42 minuter.
Att uppfatta tal i klassrum, och de särskilda behoven hos barn med hörselnedsättning och svenska som andraspråk.
Föreläsning med Peter Nordqvist, teknisk doktor, forskningsledare, Forskningsinstitutet Hörselbron/Kungliga Tekniska Högskolan. Filmen är 13:44 minuter och är inspelad 2016, och är en av föreläsningarna under kunskapsdagen ”Bra ljudmiljö ger resultat”.
Tolkade samtal
Filmen är gjord av Skolverket 2015. Professor Cecilia Wadensjö berättar om att använda tolk vid kartläggning av nyanlända elevers kunskap. Mycket av innehållet gäller emellertid generellt vid tolkade samtal. Filmen är 6:40 minuter.
Publicerat fredag 3 februari 2023