Att möta flerspråkiga barn med språkstörning i förskolan

Webbinarieserien ger grundläggande teoretiska perspektiv och lyfter praktiknära exempel på förebyggande och främjande arbete i förskolans lärmiljöer.

 • 30
  fredag
  augusti 2024
  08.30 - 11.00
 • 20
  fredag
  september 2024
  08.30 - 11.00
 • Typ av aktivitet: Webbinarium
 • Målgrupp: Rektor, Förskollärare, Specialpedagog Speciallärare, Modersmålslärare, Barn- och elevhälsopersonal
 • Aktivitets-ID: 378003
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Välkommen till en webbinarieserie i två delar om hur du kan möta flerspråkiga barn med språkstörning i förskolan. Genom föreläsning, film och möjlighet till reflektion får du som arbetar i förskolan ökad kunskap om språkstörning och dess konsekvenser hos flerspråkiga barn. Du får förslag på hur du kan utveckla en stödjande och språkutvecklande lärmiljö exempelvis genom att använda visuellt stöd och arbeta med ordförrådet.

Innehållet är grundläggande och på en generell nivå och riktar sig till förskollärare, specialpedagoger, rektorer och annan personal i förskolan.

Innehåll del 1

 • Kompetens om språkstörning och dess konsekvenser
 • Språkstörning och flerspråkighet
 • Kognition och samvariation
 • Barnrättsperspektiv – hur vi kan förstå och stödja?

Innehåll del 2

 • Barnrättsperspektivet – barnets röst
 • Kartläggning
 • Språkutvecklande lärmiljö för flerspråkiga barn

Du kan ta del av vår webbinarieserie på egen hand eller tillsammans med andra som arbetar i din verksamhet, som en del i ett kollegialt lärande. Seriens delar bygger på varandra och vi rekommenderar att du deltar vid båda tillfällena för att få bästa nytta av innehållet.

Medverkande

Katarina Zandén, katarina.zanden@spsm.se, 010-473 50 06
Peggy Emanuelsson, peggy.emanuelsson@spsm.se, 010-473 57 07
Mia Walther, mia.walther@spsm.se, 010-473 50 60

Målgruppsbeskrivning

Webbinarieserien vänder sig till dig som möter flerspråkiga barn med språkstörning.

Mål

Webbinarieserien ger deltagaren ökad kunskap om och förståelse för flerspråkighet och språkstörning samt exempel på hur man kan skapa en mer språkutvecklande och tillgänglig lärmiljö i förskolan.

Funktionsnedsättningar

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, Tal språk och kommunikation

Upplysningar om innehåll

Peggy Emanuelsson, peggy.emanuelsson@spsm.se, 010-473 57 07
Mia Walther, mia.walther@spsm.se, 010-473 50 60
Katarina Zandén, katarina.zanden@spsm.se, 010-473 50 06

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Förskola

Teman

Delaktighet, Kulturell mångfald, Lärmiljö, Samspel och kommunikation, Tillgänglighet

Övrigt

 • Kontrollera så att du anger rätt mejladress vid anmälan, du kommer att få en länk till webbinariet via mejl. Anmälan görs enskilt även om du tänker delta tillsammans med kollegor.
 • Behöver du skriv- eller teckenspråkstolk anger du detta i din anmälan, och då behöver vi din anmälan två veckor före sändning.
 • Vi använder videokonferensverktyget Zoom Webinar. Under webbinariet får du bäst ljud om du använder headset eller andra hörlurar. Använd gärna Google Chrome som webbläsare.
 • Har du frågor om din anmälan, ditt konto i SPSM:s kursplattform eller behöver hjälp att logga in på Mina sidor kontaktar du fortbildning.spsm.se/support/.
 • Behöver du hjälp med din utrustning eller får tekniska problem kontaktar du din egen it-support.


Publicerat torsdag 11 juli 2024