Vårdnads­havare till ett barn inom resurs­centrens mål­grupper

På den här sidan har vi samlat information som riktar sig specifikt till dig som är vårdnadshavare till ett barn som tillhör Specialpedagogiska skolmyndighetens resurscenters målgrupper.

Våra resurscenter ger nationellt specialpedagogiskt stöd genom specialpedagogisk rådgivning, utredning, information, kurs och konferenser. Våra målgrupper är barn och elever som

  • har dövblindhet, kombinerad syn- och hörselnedsättning
  • har synnedsättning med eller utan ytterligare funktionsnedsättning
  • är döva eller har nedsatt hörsel i kombination med ytterligare funktionsnedsättningar
  • har grav språkstörning

Specialpedagogiska utredningar

Våra resurscenter arbetar alltid på förskolans eller skolans uppdrag och när de behöver ett nära och fördjupat stöd kan resurscentren genomföra specialpedagogiska utredningar. För att kunna ge rekommendationer i undervisningen kartlägger vi lärmiljön, dess omgivningsfaktorer och barnets eller elevens individuella förutsättningar. Efter en tid görs en uppföljning av hur det går för förskolan eller skolan att följa rekommendationerna.

Specialpedagogisk utredning - Hur går det till?

I den här filmen berättar vi om hur en specialpedagogisk utredning går till och hur du som vårdnadshavare kan bli involverad. Filmen är ca 7 minuter lång.

Barnets egen röst är central i utredningen. Här hittar ni några citat från elever och lärare om upplevelser under och erfarenheter av specialpedagogisk utredning. 

 ”Nu ser jag, för fröken står stilla i klassrummet.”

”Om jag inte hade fått rätt sorts hjälp till slut, så hade jag inte klarat mig så pass bra som jag har gjort. Jag fick kraft att tro på att jag faktiskt kunde klara av saker”

”Jag vill att lärarna ska prata och teckna samtidigt”

”Eftersom jag inte har balansorgan så svajar jag ibland och nu vet lärarna att jag behöver stöd och något att luta mig mot”.

”Det känns som att ni faktiskt har lyssnat på mig!”

”Svårast var alla frågor som jag skulle svara på”

”Ibland behöver jag taktil kommunikation” 

”Det är så bra nu när jag har fått en smartboard i datorn”

Här är några tankar kring utredningsprocessen från lärare som deltagit:

”Nu kan jag bättre tolka och förstå barnets gester och uttryck.”

”Mycket av de här speciallösningarna är väldigt bra för många andra barn, inte bara för den som har en funktionsnedsättning…”

”Det är viktigt att tänka på att alla berörda lärare kan vara med vid återgivningen. Jag hade önskat att alla lärare hade varit med vid genomgången av utredningen.”

Samtal om utredning tillsammans med vårdnadshavare

Vi var nyfikna på hur vårdnadshavare upplevde deras delaktighet under utredning.

Filmen är cirka 12 minuter lång. 

Specialpedagogisk utredning – Hur var det för dig som vårdnadshavare?

I den här filmen får ni träffa en vårdnadshavare där vi samtalar om hur hon har varit delaktig i en specialpedagogisk utredning. Filmen är cirka 11 minuter lång. 

Publicerat onsdag 2 november 2022