Illustration av fyra personer som tittar rakt fram. Två av dem sitter ner och två av dem lutar lite lätt framåt bakom de personerna som sitter ner.

Hur vi kan stötta dig som vårdnadshavare

Sidan uppdateras löpande

Vi på Specialpedagogiska skolmyndigheten välkomnar dig som vårdnadshavare. Du har en viktig roll att stödja ditt barns lärande och utveckling och därför har vi skapat den här sidan. Här kan du hitta information om olika stödformer SPSM erbjuder, exempelvis i form av rådgivning, kurser och länkar till olika intresseföreningar. Resurscenteravdelningen kan även bidra med specifikt stöd för vissa funktionsnedsättningar.

Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, arbetar för att barn, unga och vuxna ska nå målen för sin utbildning, oavsett funktionsförmåga. Alla har rätt till en likvärdig utbildning och självklart utgår vi från förskolans och skolornas styrdokument samt Barnkonventionen i vårt arbete. Vi ger vårt stöd till förskolor och skolor i hela landet och det är helt kostnadsfritt. Vårt huvuduppdrag är:

SPSM har ett särskilt uppdrag att ge fördjupat stöd för barn och elever med vissa funktionsnedsättningar genom våra Resurscenter. I det uppdraget ingår att ge information och utbildning till vårdnadshavare.

Resurscenter

Våra resurscenter ger nationellt specialpedagogiskt stöd genom specialpedagogisk rådgivning, information, kurs och konferenser. När skolan behöver ett nära och fördjupat stöd kan vi göra specialpedagogiska utredningar där vi kartlägger elevens förutsättningar, lärmiljö och skolsituation på uppdrag av förskolan eller skolan. Våra resurscenter utvecklar, fördjupar och sprider kompetens kring lärande för barn och ungdomar som:

Information och utbildning

I nuläget är det flera utbildningar för er vårdnadshavare som är inställda, men vi på Resurscenter arbetar på att utveckla information och utbildningar. På vår webbplats kan du hitta en hel del information som kan vara bra för dig som vårdnadshavare att ta del av.

Har du frågor eller behöver råd kring specialpedagogiska funderingar kan du kontakta tjänsten Fråga en rådgivare. Där kan du få svar på dina frågor om specialpedagogiska konsekvenser av en funktionsnedsättning. Du kan välja att skicka in din fråga via ett webbformulär eller att ringa upp en rådgivare. Där finns även en sammanställning av vanliga frågor till dig som är vårdnadshavare.

Illustration av en kvinna som sitter vid ett och håller i en mobiltelefon mot örat. Bredvid kvinnan finns en pratbubbla med ett frågetecken i.
Illustration av en person som sitter vid ett bord och har en bärbar dator framför sig. Bredvid personen finns en pratbubbla med ett frågetecken i.

Exempelfrågor från vårdnadshavare:

Jag har en son som går i år 2 på gymnasiet. Han har funktionsnedsättningar som gör att han behöver förlängd tid vid prov. Skolverket anger att provtiden inte är reglerad men skolan säger att han bara har ett visst antal minuter i förlängning. Vad gäller? 

Vårt barn som går på förskolan beskrivs som orolig och stökig. Mötena med förskolans personal är jobbiga då vi bara får höra om ett barn som förstör och ger sig på dom andra. Vad kan vi göra?

Länktips till vårdnadshavare

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor

Film med föräldrars egna berättelser på Socialstyrelsens webbplats. Du hittar filmen "Så här var det för oss – föräldrar till barn med funktionsnedsättning berättar" längst ner på sidan.

Intresseorganisationer för dig som vårdnadshavare

Riksförbundet DHB. En organisation för döva, hörselskadade barn och barn med språkstörning samt deras familjer. DHB har även föreningar som riktar sig mot språkstörning, DHB Språkstörning, samt mot döva, hörselskadade eller har en språkstörning med ytterligare funktionsnedsättning, DHB Flex.

Ågrenska kursgård

Sällsynta diagnoser, intresseorganisation för personer med sällsynta diagnoser

Informationscentrum för ovanliga diagnoser på Sahlgrenska Akademin

Socialstyrelsen: Samverka för barns bästa

Riksförbundet Attention - språkstörning

Om Talknuten på Afasiförbundets webbplats

Förbundet Sveriges Dövblinda

Synskadades Riksförbund

Barnplantorna

Publicerat tisdag 30 juni 2020