Webbinarium: Ge eleverna stöd att klara skolan i pandemitider

Skolchefer och rektorer ställer frågor om pandemin och elever med behov av stöd. Frågorna besvaras av Specialpedagogiska skolmyndigheten, Skolverket, Sveriges kommuner och regioner och Friskolornas riksförbund. Se webbinarierna som sändes den 14 april.

Webbinarium: Ge eleverna stöd att klara skolan i pandemitider

Vad är bästa tipsen vid distansundervisning och vad är viktigast att tänka på för elever med funktionsnedsättningar nu under pandemin? Det är två av de frågor som skolchefer och rektorer från både grundskolor och gymnasieskolor ställde till experter från Skolverket, Specialpedagogiska skolmyndigheten och huvudmannaorganisationerna. Webbinarierna inleddes med en kort lägesbild. Webbinarium 1 riktar sig till kommunala skolor och där medverkar Sveriges kommuner och regioner, SKR och webbinarium 2 riktar sig till fristående skolor och där medverkar Friskolornas riksförbund.

 

Webbinarium 1: Ge eleverna stöd att klara skolan i pandemitider

Kommunala skolchefer ställer frågor. Sveriges kommuner och regioner, SKR, besvarar frågorna tillsammans med Specialpedagogiska skolmyndigheten och Skolverket. Webbinariet sändes den 14 april 2020 kl. 11.00.

Webbinarium 2: Ge eleverna stöd att klara skolan i pandemitider

Fristående skolchefer och rektorer ställer frågor. Friskolornas riksförbund besvarar frågorna tillsammans med Specialpedagogiska skolmyndigheten och Skolverket. Webbinariet sändes den 14 april 2020 kl. 15.00.

Publicerat tisdag 28 april 2020