En ung person vid en dator

Skoldatatek och liknande verksamheter

Skoldatatek och liknande verksamheter finns i många kommuner. Ta kontakt med den verksamhet som finns i din kommun för att höra hur de kan bistå kring tillgänglig undervisning på distans.

Tillgången till fungerande digitala verktyg är för många elever helt avgörande för måluppfyllelsen i skolan. Det är viktigt att följa upp att de också fungerar när eleven nu studerar på annat håll. Att använda de verktyg som man redan är van vid är en bra strategi.

Läs mer om skoldatatek på våra sidor Skoldatatekens stöd och Skoldatatek i Sverige

Publicerat torsdag 9 december 2021