En ung person vid en dator

Skoldatatek och liknande verksamheter

Skoldatatek och liknande verksamheter finns i många kommuner. Ta kontakt med den verksamhet som finns i din kommun för att höra hur de kan bistå kring tillgänglig undervisning på distans.

Tillgången till fungerande digitala verktyg är för många elever helt avgörande för måluppfyllelsen i skolan. Det är viktigt att följa upp att de också fungerar när eleven nu studerar på annat håll. Att använda de verktyg som man redan är van vid är en bra strategi.

Läs mer om skoldatatek på våra sidor Skoldatatekens stöd och Skoldatatek i Sverige

Om ni arbetar på Skoldatatek eller liknande verksamhet, dela gärna med er av erfarenheter kring omställningen till undervisning på distans i Forum på Mötesplats Skoldatatek, till exempel vad det innebär för elever med funktionsnedsättning att undervisning sker på distans.

Mötesplats Skoldatatek registrering 

Mötesplats Skoldatatek inloggning

Publicerat tisdag 8 december 2020