Läs- och skrivstöd vid undervisning på distans

Kraven inom skolan när det gäller läs- och skrivfärdigheter är stort. När undervisning bedrivs på distans är det lätt att kraven på textläsning ökar ytterligare.

För elever med läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi kan det innebära en extra utmaning att studera på distans. Det är då bra att utarbeta en plan för att ge stöd till dessa elever. Stödet kan behöva genomföras på olika sätt dagligen genom exempelvis videosamtal eller telefonsamtal med specialpedagog eller mentor som följer elevens studier på distans. Digitala verktyg och anpassade läromedel kan göra undervisningen mer tillgänglig.

För att arbetet ska fungera så bra som möjligt bör de digitala verktyg som eleven använder i sin utbildning fungera även på distans. Det kan handla om verktyg som talsyntes för att kunna få texter upplästa, rättstavningsprogram och inlästa läromedel. Talsyntesen kan användas för att läsa upp all skriven text men också för att lyssna på sin egna skrivna text. Extra tid kan behövas. En risk med undervisning med digitala verktyg är att tempot ökar. Använd gärna film och bilder som komplement till det som ska läsas.

Att arbeta digitalt och på distans kräver mycket energi och fokus för alla. För elever med dyslexi kan det vara extra viktigt med korta arbetspass för att orka med skoldagen. Genom att försöka variera arbetsuppgifterna så mycket som möjligt kan vi också underlätta för eleverna. Grupparbete i fasta grupper kan skapa en trygghet i en ovan situation. Flera digitala verktyg för videosamtal möjliggör uppdelning av elever i grupper.

Eleverna kan också behöva hjälp med att prioritera och planera sitt arbete för att få en rimlig arbetssituation. Många elever med läs- och skrivsvårigheter har god hjälp av en tydlig arbetsbeskrivning med korta tydliga uppgifter. En del elever är i behov av enskilda instruktioner. Att få strukturstöd som skrivmallar, formulär och "börjor" kan vara ett gott stöd i skrivandet.

Flera lärresurser och läromedel har inbyggda anpassningar som kan hjälpa elever med dyslexi eller läs- och skrivsvårigheter. Det kan vara uppläst text, möjlighet att byta teckensnitt eller att välja lättläst text. Hjälp eleverna att använda dessa.

Kunskaper kan redovisas på olika sätt. Kanske kan eleverna spela in en Pod-cast, skapa en film eller ett bildspel. I stället för att skriva kan eleverna spela in ljudfiler. Att prata in text är en annan möjlighet.

Publicerat tisdag 9 november 2021