Förskola under pandemin

Under pandemin kan en del förskolor behöva stänga helt eller delvis, och en del barn vara hemma på grund av symptom, för att de tillhör riskgrupp eller för att någon annan i hushållet har covid-19.

1. Delaktighet på distans

Med hjälp av digitala verktyg kan barnen vara delaktiga i undervisningen trots att de inte är på plats i förskolan. Det kan handla om att ha kontakt via videosamtal. Genom dessa verktyg kan barnen delta i en del aktiviteter som till exempel sångsamling eller rörelsestund. De kan också få små uppdrag att göra hemma utifrån ett projekt som förskolan arbetar med. Detta möjliggör delaktighet för barnen att vara en del av undervisningen samt att få möjlighet att behålla en del av den invanda vardagen.
Skolverkets sida om digitala verktyg i förskolan

2. Trygghet vid sammanslagning

Sammanslagning kan vara en organisatorisk lösning där förskolor eller avdelningar tillfälligt slås samman. En fråga vi får ställa oss är hur vi kan förebygga och göra vardagen så trygg som möjligt för de barn som påverkas av sammanslagningen. För en del barn kan en sådan förändring bli svår att hantera. Att helt plötsligt befinna sig på en ny förskola eller att inte känna igen personalen på avdelningen. Om möjligt är det viktigt att huvudman ger förskolorna förutsättningar så att känd personal följer med barnen till den nya avdelningen eller förskolan. Detta skapar trygghet för de barn som behöver byta verksamhet, även vardagen blir till igenkänning när det annars inte är som det brukar.

För att skapa tillit och trygghet för barnen oavsett om man känner dem, eller att de är helt nya, tar man som personal till alla knep man har, samtidigt som man ska lyssna in och ge sammanhang och förståelse. Detta skapar också trygghet och tillit för vårdnadshavarna. Andra förändringar under pandemin kan exempelvis vara att man inte längre kan göra de vanliga utflykterna och aktiviteterna utanför förskolans område såsom att besöka bibliotek, teatrar, studiebesök eller andra besök i offentliga miljöer. Utflykter får istället begränsas till närmiljöer kring förskolan exempelvis naturområden och lekplatser. Även föräldramöten och andra sammankomster på förskolan kan komma att ställa in eller flyttas fram. Förskoleforum har många bra tips att ta del. Läs även vår sida om utomhusundervisning.

3. Organisation, styrning och ledning

Personal- och barnfrånvaro gör att förskolorna behöver ställa om sin verksamhet. I detta har rektor ett viktigt uppdrag i att säkerställa att verksamheterna kan bedriva den undervisning och utbildning som barnen har rätt till. Som rektor är det viktigt att lugnt och metodiskt stödja verksamheten så att man riktar fokus och lägger sin energi på rätt saker. Rektor har också en viktig roll i att leda och fördela arbetet till övriga medarbetare, till exempel biträdande rektorer, avdelningsansvariga med flera. När det finns en krishanteringsgrupp möjliggör det för kontinuerliga avstämningar kring frånvaro av både personal och barn för att sedan kunna organisera för undervisning och utbildning. 

Publicerat torsdag 25 november 2021