Undervisning

Alternativ vid undervisning på distans

Vid undervisning på distans är det viktigt, och ibland nödvändigt, att använda och utveckla varierande arbetssätt.

De flesta skolor använder någon form av lärplattform. I vissa av dessa finns möjlighet att bedriva undervisning, medan andra främst fungerar som kontaktväg mellan lärare, elev och vårdnadshavare.

Elever har olika förutsättningar när det gäller att studera hemma. Kanske måste du bedriva undervisningen och hålla kontakten på olika sätt med olika elever. Det viktigaste är att eleverna kan nå dig och att du kan nå dem under skoltid.

  • De verktyg och anpassningar som eleven använder i skolan behövs även vid distansstudier.
  • Arbetssätt och digitala verktyg som möjliggör för en elev att ta till sig eller redovisa en uppgift på olika sätt kan med fördel användas.
  • Ge tydliga instruktioner och ha täta avstämningar med eleven om hur arbetet går. Var tydlig med vad som förväntas av eleven.
Publicerat tisdag 7 juni 2022