Tips till vårdnadshavare

Om skolan har undervisning på distans så ansvarar läraren för planering, undervisning, uppgifter samt tillgång till material såsom läromedel och lärresurser. Skolans specialpedagog eller speciallärare och elevhälsans personal är också tillgängliga resurser precis som tidigare.

Struktur i vardagen är viktigt för många elever när undervisningen sker på distans. Att studera hemma innebär stora utmaningar för eleverna och det krävs struktur över dagen för att skilja på undervisning och fritid för att inte bli distraherad och göra annat.

Skapa bra förutsättningar för studier hemma

Hjälp till att hitta en fast, lugn plats att studera på.

Uppmuntra till att hålla tider och rutiner – att följa schemat.

Uppmuntra till rast och rörelse.

En del elever behöver dela upp arbetspassen i kortare moment. Använd timer eller tidhjälpmedel som stöd.

Många elever är hjälpta av att få svaren på följande frågor:

  • Vad ska jag göra?
  • Var ska jag vara?
  • Hur ska jag göra det?
  • När ska jag göra det?
  • Hur länge ska jag göra det?
  • Vad händer sedan?

Extra anpassningar

Om ditt barn har extra anpassningar i skolan kan ni i samverkan med skolan arbeta för att försöka hitta former till detta stöd även hemma. Exempel på extra anpassningar i skolmiljö och hur de kan se ut vid undervisning på distans kan du läsa mer om här.

Särskilt stöd

Om ditt barn har beslut om särskilt stöd och åtgärdsprogram kan elev, vårdnadshavare och skola tillsammans behöva hitta former för att upprätthålla stödet i undervisningen på distans. Du kan också få råd och tips kring hur du kan skapa så goda förutsättningar som möjligt för ditt barns skolarbete i den nya situationen.

Länktips till vårdnadshavare

Skola hemma: Pdf-dokument: Vårdnadshavare - att tänka på

Digifritids
Rädda barnen tillsammans med Generation Pep har skapat ett digitalt fritids med åldersanpassat innehåll (6-12 år).

UR Skola Orka plugga: Plugga smart hemma

Specialpedagogerna Sundbyberg - Checklistor och mallar man kan ladda ned och skriva ut för att underlätta studier hemma.

Rädda barnen – Tips till dig som är hemma med barn på grund av coronaviruset

BRIS föräldratelefon

Podd Fattafamiljen: NPF-familj i coronakrisen

Om coronaviruset – för dig som är barn eller ungdom
Folkhälsomyndighetens sida med samlad information till barn eller ungdom.

Artikel från Attention: Hemmasittande i karantänens tidevarv

I olika sociala medier finns det olika grupper som stöd för vårdnadshavare i rådande situation. En av dem är facebookgruppen "Stöd till föräldrar som har undervisning hemma". Sök även på #skolahemma

ADDitude – en amerikansk webbsida. Sidan är på engelska och ur en amerikansk kontext, men har konkreta råd utifrån att elever studerar hemifrån. Artikel Are You Crisis Schooling? Daily Schedule Advice for ADHD Families

Publicerat tisdag 28 april 2020