Filmade tips om undervisning på distans

Filmer producerade för vårt instagramkonto med tips och råd om undervisning på distans och andra anpassningar på grund av coronapandemin.

Undervisning på distans och elever med språkstörning

Annelie ger sina bästa råd om undervisning på distans och elever med språkstörning.

Om samarbetet mellan elevhälsan och lärare

Erica gör ett medskick om vikten av samarbetet mellan elevhälsan och lärare, även i distanstider.

Fri tillgång till våra digitala läromedel just nu

Tiden som du har fri tillgång till våra digitala läromedel är förlängd till 31 december 2022. I Webbutiken kan du läsa om vilka läromedel det gäller.

Utomhusuppgifter

Frida ger råd om utomhusuppgifter i distansundervisningstider.

Begriplig distansundervisning

Sarah tipsar om vikten att göra distansundervisningen begriplig för eleverna.

Digitala möten och hörselnedsättning

Frida ger sina bästa råd om digitala möten med deltagare som har en hörselnedsättning.

Bra att tänka på
Tvätta händerna
Publicerat torsdag 21 juli 2022