Pedagogisk miljö

Förskolan och skolan ska erbjuda en trygg miljö som främjar alla barns och elevers utveckling och lärande. De behöver känna sig kompetenta och uppleva att de har goda förutsättningar att lära och utvecklas.

Varje barn och elev måste få möjlighet att vara delaktig och uttrycka sina åsikter om sitt lärande och om hur undervisningen ska utformas.

Undervisningen ska anpassas så att den är tillgänglig och skapar förutsättningar till delaktighet i hela utbildningen och i alla aktiviteter. Pedagogen behöver därför ha kunskap om och förstå konsekvenserna av en funktionsnedsättning och om hur barnet och eleven lär sig bäst.

För att ge bästa förutsättningar till delaktighet bör mångfalden av undervisningsmaterial eller aktiviteter göras valbara för alla. Generella lösningar ger goda förutsättningar för de flesta barn och elever.

Pedagogisk miljö
Filmen beskriver indikatorerna inom pedagogisk miljö. Den indikator som i filmen benämns som It i lärandet heter nu Digitalt lärande. Längd 07.26
Filmen beskriver indikatorerna inom pedagogisk miljö. Den indikator som i filmen benämns som It i lärandet heter nu Digitalt lärande. Längd 07.26
Publicerat fredag 22 april 2022