Fysisk miljö

Den fysiska miljöns utformning ska ge stöd till barnens och elevernas olika behov vid inlärning. Lokaler och utemiljö påverkar kommunikation, social samvaro och välbefinnande.

Möjlighet till utveckling och lärande påverkas av förskolans och skolans fysiska miljö, hur tillgänglig den är och hur den är organiserad, både inom- och utomhus. Den fysiska miljön kan skapa förutsättningar men också ibland hinder för lek och lärande.

Utformningen av den fysiska miljön speglar ofta hur verksamheten värderar olika aktiviteter, men också synen på de barn och elever som vistas där.

I ett rum för lärande behövs god kvalitet i den auditiva miljön, den visuella miljön och luftmiljön. Utformningen av den fysiska miljön ska även ge förutsättningar för socialt samspel, vilket ligger till grund för vår möjlighet till delaktighet.

Fysisk miljö
Filmen beskriver indikatorerna som ingår i området fysisk miljö. Längd 07.39.
Filmen beskriver indikatorerna som ingår i området fysisk miljö. Längd 07.39.
Publicerat fredag 22 april 2022